Godambaa Oromoo

Godambaan GAO keessatti argamu  giddugalli kun erga hundaa’ee jalqabee tajaajila kennaa jira. Godambaan  kun hambaalee ummataa kan ibsan godinaalee Oromiyaa hunda  keessaa walitti qabuun gurmeessuun daawwattoota biyya keessaafi alaaf banaa ta’uun daawwatamaa jira.

Suuraa  Godambaa keessaa Muraasa