የመስርያ ቤቱ ድጋፍ ሰጭ ክፍሎች

በኦሮሞ ባህል ማዕከል የሚሰሩትን ስራዎች ድጋፍ ለመስጠት እና የሚሰራዉ ስራ በተቀላጠፈ መንገድ እንድሰራ ክትትል እና የሚሰጡ ክፍሎች አሉ፡፡እነሱም 1.እቅድ

                                                             2. የሰዉ ሐይል

                                                              3. ፋይናንስ

                                                               4. ኦዲት

የሰዉ ሐይል

·        በማዕከሉ በተለያዩ የስራ ድርሻ የሚሳተፉ 138 ሠራተኞች አሉት ከነዚህ ዉስጥ 86 ወንዶች ሲሆን 52 ሴቶች ናቸዉ፡፡

ዳይሬከቶረቱ የራሱ ዕቅድ በማዘጋጀት የሚሰራ ስሆን