የኦሮሞን ቋንቋ ታሪክ ባህልና አርት ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ተጠንቶ የህብረተሰቡን ፍላጎት እንድያላ እና ለማህበራዊ ፤እኮኖሚያዊ ዕድገት ማዋል፡፡