የኦሮሞ ባህል ማዕከል በ2017 የኦሮሞ ቋንቋ  ታሪክ አርትእና የኦሮሞ ባህል የእዉቀት ማዕከል አድርጎ በምስራቅ አፍካ እንድታወቅ ማድረግ፡፡